VÄLKOMMEN TILL OSS I KUNGSBACKA.

-VI HJÄLPER DIG MED VARDAGENS JURIDIK I LIVETS ALLA SKEDEN

Kontakta oss för kostnadsfri vägledning

- “Du är alltid välkommen att kontakta oss för en inledande bedömning huruvida vi kan hjälpa till på något sätt!”

VÅRA RÄTTSOMRÅDEN


Vi arbetar med att hjälpa privatpersoner att förebygga och lösa tvister samt bistå som ombud och biträde inom huvudsakligen följande rättsområden:

 • Vårdnadstvister (vårdnad, boende och umgänge);
 • Hyresrättsliga tvister;
 • Underhållsbidrag till barn;
 • Fordringsmål, samt övriga allmänna tvister;
 • Ärenden om godmanskap eller förvaltarskap;
 • Målsägandebiträde i brottmål;
 • Tvångsvård av ungdomar (LVU);
 • Hemtagningsbegäran i LVU-ärenden;
 • Tvångsvård av missbrukare (LVM);
 • God man vid bortavarande part;
 • God man vid anordnande av särskilt förordnad vårdnadshavare;
 • Tvister mot och krav riktade mot myndigheter; samt
 • Migrationsärenden.


KAN VI HJÄLPA DIG?


Du är välkommen att kontakta oss för att se om vi kan hjälpa till på något sätt.  Det inledande samtalet är kostnadsfritt och du väljer därefter själv om du önskar anlita oss. Du når oss på 0764-27 29 31 eler advokat@gajder.se

OM GAJDER ADVOKATBYRÅ AB


Jag driver byrån sedan 2016 med inriktning mot de humanjuridiska rättsområdena. Du är alltid välkommen att höra av dig för att se om jag kan hjälpa dig på något sätt! Byraån har kontor i Kungsbacka. När det gäller min bakgrund så har jag sedan jag 2003 avslutade mina studier i juridik och ekonomi vid Göteborgs arbetat som notarie vid Stenungsunds tingsrätt,  beredningsjurist vid Göteborgs tingsrätt, samt tf. hyresråd och beredningschef vid Hyresnämnden i Göteborg. Jag har även arbetat på Ahlqvist & Partner Advokatbyrå och Advokatfirman Aldo i Göteborg samt på Advokatfirman Eva Smerling Winman i Alingsås. 

                                                                                           

  Advokat Mathias Hjertén

KONTAKTA OSS


  Vi har kontor i KUNGSBACKA.

Du är välkommen att kontakta oss på  

  telefon 0764-27 29 31  

  e-post advokat@gajder.se  
VAD KOSTAR DET ATT ANLITA OSS?Om du har hemförsäkring eller annan försäkring där det ingår ett rättsskydd hjälper vi dig att ta reda på om tvisten omfattas av försäkringen och hjälper dig i så fall att ansöka om att ta rättsskyddet i anspråk. Som huvudregel riskerar du då som mest att behöva betala 20-25 procent av de totala ombudskostnaderna om du förlorar tvisten. Om du vinner kommer motparten som huvudregel att betala samtliga kostnader. I vissa fall ansvarar parterna för sina egna kostnader vilket man även brukar komma överens om vid förlikning I

vissa fall kan du beviljas rättshjälp av staten. Då stor staten för viss del av dina rättegångskostnader beroende på bland annat dina inkomstförhållanden.


I huvudparten av våra uppdrag - och om vi inte uppger annat - tillämpar vi Domstolsverkets fastställda timtaxa.