VÄLKOMMEN TILL OSS I KUNGSBACKA.

-VI HJÄLPER DIG MED VARDAGENS JURIDIK I LIVETS ALLA SKEDEN

Kontakta oss för kostnadsfri vägledning

- “Du är alltid välkommen att kontakta oss för en inledande bedömning huruvida vi kan hjälpa till på något sätt!”

VÅRA RÄTTSOMRÅDEN


Vi arbetar med att hjälpa privatpersoner att förebygga och lösa tvister samt bistå som ombud och biträde inom huvudsakligen följande rättsområden:

 • Vårdnadstvister (vårdnad, boende och umgänge);
 • Hyresrättsliga tvister;
 • Underhållsbidrag till barn;
 • Fordringsmål, samt övriga allmänna tvister;
 • Ärenden om godmanskap eller förvaltarskap;
 • Målsägandebiträde i brottmål;
 • Tvångsvård av ungdomar (LVU);
 • Hemtagningsbegäran i LVU-ärenden;
 • Tvångsvård av missbrukare (LVM);
 • God man vid bortavarande part;
 • God man vid anordnande av särskilt förordnad vårdnadshavare;
 • Tvister mot och krav riktade mot myndigheter; samt
 • Migrationsärenden.


KAN VI HJÄLPA DIG?


Du är välkommen att kontakta oss för att se om vi kan hjälpa till på något sätt.  Det inledande samtalet är kostnadsfritt och du väljer därefter själv om du önskar anlita oss. Du når oss på 0764-27 29 31 eler advokat@gajder.se

OM GAJDER ADVOKATBYRÅ AB


Advokatbyrån är huvudsakligen inriktad mot de humanjuridiska rättsområdena. Byrån har kontor i Kungsbacka. 

                                                                                           

  Advokat Mathias Hjertén

KONTAKTUPPGIFTER


 Kontor i KUNGSBACKA.

Du är välkommen att höra av dig på  

  telefon 0764-27 29 31  

  e-post advokat@gajder.se  
VAD KOSTAR DET ATT ANLITA OSS?Om du har hemförsäkring eller annan försäkring där det ingår ett rättsskydd hjälper vi dig att ta reda på om tvisten omfattas av försäkringen och hjälper dig i så fall att ansöka om att ta rättsskyddet i anspråk. Som huvudregel riskerar du då som mest att behöva betala 20-25 procent av de totala ombudskostnaderna om du förlorar tvisten. Om du vinner kommer motparten som huvudregel att betala samtliga kostnader. I vissa fall ansvarar parterna för sina egna kostnader vilket man även brukar komma överens om vid förlikning I

vissa fall kan du beviljas rättshjälp av staten. Då stor staten för viss del av dina rättegångskostnader beroende på bland annat dina inkomstförhållanden.


I huvudparten av våra uppdrag - och om vi inte uppger annat - tillämpar vi Domstolsverkets fastställda timtaxa.